Former Student Researchers

Our former student researchers have gone on to careers in business, industry, academia, non-profits, and government agencies. This page shares some of our past research associates, whether they are near or far, recent graduates or established professionals.

Past Student Researchers

Micaela Battiste
Micaela Battiste
Vikesh Chandrashekar
Vikesh Chandrashekar
Sidharath Chhatani
Sidharath Chhatani
Nalin Deshpande
Nalin Deshpande
Luz Meza
Luz Meza Research Associate
Chris Ferrill LinkedIn
Chris Ferrill Research Associate
Xiaoran Dong
Xiaoran Dong
Michael Jenuwine Photo
Michael Jenuwine Research Associate
Parker Finn
Parker Finn
Brian Kuang
Brian Kuang Research Associate
Sidney Thompson sized
Sidney Thompson
Corinna Lee sized
Corrina Lee
Jing Crystal Wang photo
Jing Crystal Wang
Anusha Image
Anusha Gundra
Aaron Ledbetter
Aaron Ledbetter Research Associate
Amy Tao84847eb3-1856-4fe9-9837-f042917b430a
Amy Tao Research Associate
Samrat Kundu_Photograph
Samrat Kundu Research Associate
Nicholas Porikos Photo
Niko Porikos Research Associate
Pratik Mehta AAEAAQAAAAAAAAcOAAAAJDAwZjdiOGVhLTIwM2MtNGU2Ny1iZWJjLTRmOTQ5ZjFkZmRiZA
Pratik Mehta
David SongAAEAAQAAAAAAAAe0AAAAJDdhYzJhNzNlLTlhMTItNGNhZC04YmI0LTc2ZDc4ZTgxYzY2Zg
David Song Research Associate
David Leopold
David Leopold
Dr. Richard Gerth
Richard Gerth
Matt Pierce
Matt Pierce Research Associate
ConnorBorrego
Connor Borrego Research Associate
Sarah Barton
Sarah Barton Research Assistant
Grace Earl AAEAAQAAAAAAAAmKAAAAJDgyY2E2NDI3LTNlNTQtNDc1Ny05NDJjLThiMDY2MzM4MjliYw
Grace Earl Research Associate
James Hendrickson
James Hendrickson Research Assistant
Divyesh Kumar
Divyesh Kumar
Yijun Liu
Yijun Liu
Rebecca Maher
Rebecca Maher Research Assistant
Mahfus Uddin new
Mahfus Uddin Research Assistant
Jessie Yang
Jessie Yang Research Assistant
Daniel Glasson
Daniel Glasson
grace-hsia
Grace Hsia
Scott Jacobs
Scott Jacobs
Namit Jhanwar
Namit Jhanwar
Ivy Tran
Ivy Tran
Anand Vasudevan
Anand Vasudevan